fbpx

קבר מלכי הנחשים

0.00

הרפתקה מאת SKERPLES. זהו מודול “לימודי” בסגנון חידוש האסכולה הישנה (OSR), שנועד לעזור לשחקנים חדשים ומנחות חדשות ללמוד את האלמנטים הבסיסיים של זחילת מבוך קלאסית ושוד קברים. מתורגם לעברית ומותאם לשיטת המשחק “חרבות וכשפים”.
הקובץ מכיל את ההרפתקה המלאה ונתונים עבור כל היצורים המופיעים בה. כדי לשחק דרושה הערכה למתחיל של חרבות וכשפים.